protetyka

Dobry protetyk Warszawa

Korony, mosty, protezy, korony na implantach, prace kombinowane.

Utrata zębów to nie tylko problem estetyczny, ale również zmniejszenie wydajności żucia i rozdrabniania pokarmów. Prowadzi to też do zaburzenia czynności mięśni, co z kolei przejawia się różnymi dolegliwościami, a nawet bólami głowy. Uzupełnienia protetyczne podnoszą nie tylko aspekt kosmetyczny maskując ubytki zębów, ale zapewniają prawidłowe funkcjonowanie całego układu stomatognytycznego. Nasi specjaliści dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz znajomość nowości w dziedzinie protetyki, potrafią zdiagnozować i doradzić najlepsze istniejące rozwiązanie problemu protetycznego.
Współpraca interdyscyplinarna (ortodontyczno-protetyczna, implantolologiczno-protetyczna, periodontologiczno-protetyczna, endodontyczno-protetyczna) pozwala naszemu zespołowi lekarzy na fachową indywidualną pomoc każdemu pacjentowi.

W Medispot leczeniem protetycznym zajmuje się nasi specjaliści od protetyki stomatologicznej:

Najczęściej wykonywane przez naszych lekarzy zabiegi protetyczne:

• protezy całkowite i częściowe,
• protezy szkieletowe,
• szyno protezy,
• szyny relaksacyjne,
• wkłady koronowo-korzeniowe,
• korony porcelanowe,
• licówki porcelanowe,
• korony pełnoceramiczne,
• prace na podbudowie cyrkonowej,
• korony i mosty na implantach.

Uzupełnienia protetyczne dzielimy na:

stałe cementowane do naturalnego uzębienia, do nich zaliczamy również korony osadzane na implantach, czyli szczepach śródkostnych,
ruchome, które pacjent powinien usuwać z jamy ustnej na przerwę nocną (protezy całkowite i częściowe).

Korona protetyczna

Korony to stałe uzupełnienia protetyczne, służące do całkowitego przykrycia uszkodzonego zęba. Oprócz funkcji wzmocnienia, korona poprawia wygląd i kształt zęba, często również jego wyrównanie. Kolor korony jest dostosowany indywidualnie do kolorytu pozostałych naturalnych zębów pacjenta. Ze względu na materiał, z którego wykonana jest podbudowa, wyróżniamy korony na podbudowie metalowej, cyrkonowej oraz pełnoceramiczne. Korony na podbudowie cyrkonowej oraz pełnoceramiczne wykonuje się najczęściej w odcinkach przednich, ze względu na ich estetyczny wygląd. Z kolei korony na podbudowie metalowej cechuje wysoka odporność na siły żucia, w związku z czym stosuje się je do odbudowy zębów w odcinkach bocznych.

Wkład koronowo- korzeniowy

Wkład koronowo- korzeniowy jest to stałe uzupełnienie protetyczne. Stosowany jest na zębach martwych (po leczeniu kanałowym), w których doszło do znacznego lub całkowitego uszkodzenia tkanek twardych korony. Wkład składa się z części koronowej (wystającej ponad korzeń zęba), na której osadzana jest korona protetyczna oraz korzeniowej. Część korzeniowa cementowana jest w kanale korzenia jako element retencyjny. Wkład koronowo- korzeniowy może być wykonany z włókna szklanego, metalowy bądź złoty. Na podstawie warunków jakie panują w jamie ustnej pacjenta lekarz decyduje o doborze materiału z jakiego wykonany jest wkład.

Ile wizyt potrzeba na odbudowę zęba na wkładzie koronowo- korzeniowym, wraz z koroną protetyczną?

Pacjent będzie musiał zgłosić się na 3 wizyty w odstępie kilku dni. Na pierwszej wizycie opracowywany jest korzeń pod wkład oraz pobrany wycisk. Pobrany wycisk zostaje przesłany do laboratorium, na podstawie którego technik dentystyczny wykonuje wkład koronowo-korzeniowy. Na drugiej wizycie protetyk cementuje otrzymany z pracowni protetycznej wkład oraz szlifuje ząb pod koronę protetyczną. Ponownie pobierany jest wycisk, tym razem pod koronę protetyczną. Dla komfortu pacjenta oraz ochrony zęba, oszlifowany ząb zostaje zabezpieczony tymczasową koroną kompozytową. Na kolejnej wizycie cementowana jest docelowa korona protetyczna.

Korona na implancie

W okresie od 3 do 6 miesiący chirurg odsłania górną część implantu i mocuje śrubę gojącą, która kształtuje dziąsło przyszłej szyjki zęba. Po kilku dniach protetyk pobiera wycisk, który jest przesyłany do laboratorium protetycznego. Na kolejnej wizycie lekarz cementuje bądź przykręca koronę na implancie (korona może być cementowana lub przykręcana). W przypadku braków większej ilości zębów wykonuje się odbudowę protetyczną – mosty lub protezy na kilku implantach.

Zapraszamy do naszej kliniki, gdzie protetyk i chirurg- implantolog odpowiedzą z chęcią na wszystkie nawet najbardziej nurtujące Cię pytania i doradzą najlepsze indywidualne rozwiązanie problemu.