Ciebie również stać na ładny uśmiech.

implantologia

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem najczęściej zębopochodnych stanów zapalnych jamy ustnej i okolic przyległych. Najpopularniejsze wykonywane zabiegi chirurgiczne w naszej klinice to:

  • ekstrakcje (również zębów zatrzymanych i niewyrzniętych ,w tym zębów mądrości)
  • odsłanianie zębów zatrzymanych dla ortodontycznego sprowadzenia ich do łuku
  • plastyka połączenia ustno – zatokowego
  • leczenie ropni, przetok i torbieli
  • resekcje wierzchołka korzenia i hemisekcje
  • zabiegi usunięcia włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian zapalnych błony śluzowej
  • przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego
  • terapia ortopedyczna złamań zębów
  • chirurgia odtwórcza tj. podniesienie dna zatoki, augmentacja kości
  • implantologia

Implant to tytanowy wszczep umieszczany w kości w miejscu po utraconym zębie. Spełnia on funkcję korzenia zęba i jest filarem dla nowej odbudowy protetycznej. Implanty wykonywane są zarówno w celu uzupełnienia braku pojedynczego zęba, kilku zębów, a także przy całkowitym bezzębiu.

Etapy leczenia
Diagnostyka i planowanie leczenia
Konsultacja implantologiczna – lekarz przeprowadza wywiad, wykonuje u pacjenta zdjęcie pantomograficzne lub kieruje go na wykonanie tomografii 3D. Na podstawie tych zdjęć ocenia stan zębów pacjenta, ilość kości i planuje wielkość ewentualnego implantu. Przedstawia pacjentowi plan i kosztorys leczenia.

Etap chirurgiczny ­ implantacja
Wszczepienie implantu przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest bezbolesny i trwa od pół godziny do dwóch godzin, w zależności od liczby wprowadzanych implantów. Standardowy zabieg wszczepienia implantu polega na minimalnym odsłonięciu kości, a następnie wykonaniu w niej otworu w celu wprowadzenia w to miejsce wszczepu. Po wprowadzeniu implantu, zaszywa się dziąsło, pod którym został umiejscowiony. Szwy zdejmuje się po około 10­ – 14 dniach od zabiegu. Zabieg jest zupełnie bezbolesny.
Proces gojenia po zabiegu implantacji trwa od 3 do 6 miesięcy. W przypadku konieczności wykonania odbudowy kości np. podniesienia dna zatoki szczękowej, proces ten trwa od 6 do 9 miesięcy.

Etap protetyczny
Po 3 do 6 miesiącach chirurg odsłania górną część implantu i mocuje śrubę gojącą, która
kształtuje dziąsło przyszłej szyjki zęba. Po kilku dniach od zamocowania łącznika, wykonuje się koronę porcelanową na implancie. W przypadku braków większej ilości zębów wykonuje się odbudowę protetyczną – mosty lub protezy na kilku implantach.

Nasza klinika charakteryzuję się kadrą wyszkolonych i doświadczonych lekarzy którzy specjalizują się w trudnych przypadkach, gdzie konieczna jest współpraca interdyscyplinarna. Nasz chirurg jest w stanie odsłonić ząb zatrzymany, nie ma potrzeby usuwania go a ortodonta sprowadza ząb do łuku przy pomocy aparatu poprzez naklejenie na niego ortodontycznego zamka. Innym przykładem współpracy jest chirurgiczno-protetyczna. Pozwala ona na poprawę warunków jamy ustnej i wykonanie prawidłowego uzupełniania protetycznego.