Uśmiechnięci kobieta, mężczyzna i dziewczynka. Wszyscy mają zdrowe zęby- zabiegi w Medispot

Profesjonalne
czyszczenie zębów!
Pakiety higieny!

zamów
Uśmiech kobiety z wybielonymi zębami- zabiegi w Medispot

Pantomogram
Tomografia CBCT
szczęki i żuchwy
w atrakcyjnej cenie!

zamów
Uśmiechnięta dziewczyna z kolorowym aparatem na zębach- zabiegi w Medispot

Wybielanie zębów
lampą ZOOM !

zamów
Uśmiechnięci kobieta, mężczyzna i dziewczynka. Wszyscy mają zdrowe zęby- zabiegi w Medispot

Konsultacje
specjalistyczne:
ortodonta, chirurg i inni
Sprawdź nas !

zamów
Uśmiech kobiety z wybielonymi zębami- zabiegi w Medispot

Tomografia CBCT
wycinka łuku
w atrakcyjnej cenie!

zamów

Klauzula informacyjna

Administrator danychMedispot, ul. Dygata 3 lok U2, 01-748 Warszawa
Cel przetwarzaniaŚwiadczenie usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora bazy danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.
Podstawy prawne przetwarzaniaObowiązek prawny / realizacja umowy / nasz uzasadniony interes / Twoja zgoda
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie.
Źródło danychPodmiot, który zawarł umowę opieki medycznej ( dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej.
Prawa związane z przetwarzaniem danychPrawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
Prawo do przenoszenia danych,
Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Medispot, Dygata 3 lok U2, 01-748 Warszawa dostępne są na stronie 
www.medispot.pl i w recepcji Medispot.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medispot, Dygata 3 lok U2, 01-748 Warszawa (dalej my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Medispot, Dygata 3 lok U2, 01-748 Warszawa
– przez formularz kontaktowy na stronie www.medispot.pl
– telefonicznie: 570 575 576.

2. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby:
– udzielić świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej, specjalistycznej i estetycznej,
– dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
– obsłużyć reklamację lub opinie, jeśli wpłyną,
– przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
– archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
– realizacja umowy
– prawnie uzasadniony interes polegający n marketingu bezpośrednim usług własnych administratora bazy danych ( w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
– przepisy prawa.

3. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

4. Okres przechowywania Twoich danych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez zawarte umowy, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
– podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
– prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przeslać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe punkt nr 1).

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem zawarcia lub realizacji umowy oraz wymogiem ustawowym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Klinikę stomatologiczną i estetyki twarzy – Medispot zlokalizowaną przy ulicy Dygata 3 lokal U2, 01-748 Warszawa, dostępne są na stronie internetowej www.medispot.pl oraz w recepcji naszej kliniki.